Hallitus 4 / 2015 13.04.2015
PÄIJÄT-HÄMEEN KANSSA TEHTÄVÄ YHTEISTYÖ

Liitteenä oleva taustamuistio Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen kesken tehtävästä yhteistyöstä kuvaa niitä moninaisia mahdollisuuksia, joita maakunnat voivat hyödyntää yhdessä.

Valtion aluehallinto on jälleen kerran muuttumassa ja samalla myös kuntarakenteeseen kohdistuu edelleen muutospaineita. VIRSU-hankkeen aluehallinnon osuudessa selvitettiin alue- ja keskushallinnon virastojen sekä valtion ja kuntien välistä työnjakoa. Selvityksessä päädyttiin neljän vaihtoehtoon. Selvityksessä todetaan, että jos valittaisiin maakuntien liitoille tehtäviä siirtävä malli, tulisi vielä arvioida tehtäväsiirron laajuutta ja siirron vaikutuksia. Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen etu olisi maakuntien roolin kasvattaminen ja valtion aluehallinnon keventäminen kohti kunta- ja kansanvaltaista päätöksentekomallia, kuten maakuntahallitusten puheenjohtajat ovat yhdessä maakuntajohtajien kanssa esittäneet.

Maakunnat voivat tiivistää yhteistyötä kansainvälisessä edunvalvonnassa ja hanketyössä, elinkeinoelämän palveluissa ja osaamisyksiköiden yhteistyössä ja aluesuunnittelussa sekä kuntien että maakuntien kesken. Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen SOTE-alueet lienevät tulevaisuudessa Hyksin erityisvastuualuetta.

Maakuntien kesken on tunnistettu suuri joukko tekijöitä, jotka puoltavat aitoa yhteistyön tiivistämistä. Aito yhteistyö tuo etuja molempien maakuntien toimijoille ja hyvinvointia asukkaille.

Edunvalvonnassa ja aluesuunnittelussa korostetaan poikittaisväylien E18 ja valtatien 12/E14 kehittämistarpeita. Maakuntien kautta kulkee TEN-T tason rataverkko, jonka kehittämisinvestointien tukemiseksi lisätään yhteistä vuorovaikutusta aluesuunnittelussa ja aluekehittämisen hankkeissa. Maakunnissa voidaan vahvistaa matkailua ja vapaa-ajan toimintaa palveleva sisävesiväylä Heinolasta-Kouvolaan on konkreettinen kehittämiskohde.

Aluekehityksessä otetaan Venäjä-teema yhteiseen käsittelyyn maakuntaohjelmien toimeenpanosuunnitelmiin, koulutukseen ja elinkeinoelämän palveluihin. Kansainvälistymisessä ja kansainvälisissä hankkeissa hyödynnetään Helsinki EU-toimiston palveluita.

Liite

Esityslistan liitteenä taustamuistio Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen kesken tehtävästä yhteistyöstä.

Muistio (153kt)
Muistion liite (710kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää uudelle Suomen hallitukselle Kymenlaakson siirtämistä osaksi Etelä-Suomen yhteistoiminta-aluetta.

Järjestetään kesän jälkeen maakuntahallitusten yhteiskokous, jossa sovitaan tulevia tavoitteita aidon yhteistyön ohjelmalle.