Hallitus 5 / 2015 18.05.2015
KESÄYLIOPISTON REHTORIN IRTISANOUTUMINEN 1.7.2015 LUKIEN

Rehtori Riva Javanainen ilmoittaa irtisanoutuvansa rehtorin virasta 1.7.2015 alkaen. Ritva Javanainen on jäänyt vuosilomalle 23.3. alkaen.

Maakuntavaltuuston hyväksymän kesäyliopiston johtosäännön mukaan kesäyliopiston toimintaa johtaa seitsemänjäseninen johtokunta. Kesäyliopiston toiminnasta vastaa rehtori (virkasuhteinen). Rehtorin valitsee maakuntahallitus johtokunnan esityksestä.

Johtosäännön mukaan rehtorin ollessa estynyt tai esteellinen, hoitaa hänen virkaansa kuuluvia johtosäännössä mainittuja tehtäviä koulutussuunnittelija, missä tehtävässä toimii KM Elina Ivakko.

Maakuntavaltuuston vuosille 2015 - 2018 hyväksymä tulossuunnitelma sisältää määrärahat neljän toimihenkilön palkkaukseen 1.7.2015 alkaen (nyt viisi toimihenkilöä) johtuen kesäyliopiston vähenevästä tulokertymästä.

Kesäyliopiston johtokunta esittää, että vt. rehtoriksi valitaan 1.7.2015 alkaen Elina Ivakko vuoden määräajaksi.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi Ritva Javanaisen ero rehtorin virasta 1.7.2015 lukien eläkkeelle jäämisen johdosta ja todetaan, että johtokunnan esityksen mukaisesti koulutussuunnittelija Elina Ivakko hoitaa rehtorin avoinna olevaa virkaa 1.7.2015 - 30.6.2016.