Hallitus 3 / 2015 16.03.2015
EAKR-OHJELMAN TOINEN HAKUKIERROS

Kevään 2015 EAKR-haussa Etelä-Suomen maakuntien yhteisenä painopisteenä on uusiutuva energia ja energiatehokkaat ratkaisut. Ylimaakunnallisia hankkeita haetaan toimintalinjaan 2 ja sen erityistavoitteeseen 3.2 Uusiutuvan energian ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen. Lisäksi maakunnat ovat määritelleet alueellisia painopisteitä, joihin liittyviä hankkeita haetaan ensisijaisesti rahoitettavaksi. Kymenlaaksossa painotetaan yritysten sijoittumis- ja investoimisedellytyksiä parantavia kehittämistoimia, joita haetaan toimintalinjaan 1 ja sen erityistavoitteeseen 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Ensimmäisessä vaiheessa hakijoita pyydettiin esittämään hankeideansa tiivistetysti erillisellä lomakkeella. Ideahaku päättyi 13.2.2015. Kymenlaaksoon kohdistuvia hankeideoita jätettiin 38 kpl (20 kpl toimintalinjaan 1 ja 18 kpl toimintalinjaan 2). Hankeideoista 11 oli ylimaakunnallisia. Kymenlaakson Liitolla on vuoden 2015 myöntövaltuutta jäljellä noin 1,8 milj. euroa. Ideahakemuksissa haettava EAKR ja valtion rahoituksen määrä on yli 9 milj. euroa.

Kaikista hankeideoista tullaan antamaan kirjallinen palaute, jossa joko suositellaan tai ei suositella hakemuksen jättämistä varsinaiseen hakuun tai annetaan vinkkejä hakemuksen parantamiseen/täydentämiseen.

Haun toisessa vaiheessa hakemukset jätetään EURA2004 -järjestelmään.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.