Hallitus 3 / 2015 16.03.2015
CPMR:N YLEISKOKOUKSET 2015

Kymenlaakson Liitto on jäsenenä Euroopan perifeeristen merialueiden liitossa (Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR). Järjestö toimii maantieteellisten komissioiden kautta ja käsittelee pääteemoinaan EU:n koheesiopolitiikkaa, merialuepolitiikkaa ja saavutettavuuskysymyksiä. Kymenlaakso kuuluu CPMR:n Itämerikomissioon. Maakuntahallituksen puheenjohtaja toimii tällä hetkellä CPMR:n hallituksen (Political Bureau) varsinaisena jäsenenä toimikauden 2015-2016.

CPMR:n Itämerikomission yleiskokous järjestetään Vaasassa 7.-8.5.2015. Itämerikomission kokousten työkieli on englanti. Simultaanitulkkausta ei ole käytettävissä.

CPMR:n 43. yleiskokous pidetään Firenzessä, Toscanan maakunnassa Italiassa 4.-6.11.2015. Yleiskokouksen työkieliä ovat pääasiassa englanti ja ranska. Simultaanitulkkaus on useimmiten käytettävissä myös saksan, espanjan, italian ja kreikan kielillä.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee edustajan

-Itämerikomission yleiskokoukseen 7.-8.5.2015

-CPMR:n yleiskokoukseen 4.-6.11.2015.