Valtuusto 1 / 2015 08.06.2015
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 (8.6.2015)

Maakuntahallitus 23.2.2015:

Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2014 laadittavaa tilinpäätöstä. Kertomus tehtiin ensimmäisen kerran vuodelta 2009. Sen sisältö noudattaa edelleen vuonna 2003 annettua kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta.

Raportissa on tunnuslukuja, jotka on helposti saatavissa ja joita seurataan aikasarjana.

Esitys:
Merkitään tiedoksi ja saatetaan tarkastuslautakunnalle ja maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------
Liite

Esityslistan liitteenä henkilöstökertomus 2014.

Henkilöstökertomus 2014 (218kt)
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 (8.6.2015).pdf (218kt)
Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.