Hallitus 3 / 2015 16.03.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Palm ja Rautamaa, seuraavina Tinkanen ja Tiusanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 20.3.2015.