Hallitus 3 / 2015 16.03.2015
LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKKAHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUSHAKEMUSTEN KIIREELLISYYSJÄRJESTYKSESTÄ

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyysi 6.3.2015 mennessä maakuntien liittojen lausunnot opetus- ja kulttuuriministeriölle laatimastaan esityksestä kustannuksiltaan yli 700 000 euron (alv 0 €) hlntaisten liikuntapaikkahankkeiden valtlonavustushakemusten kiireellisyysjärjestykseksi.  Maakuntaliittojen lausunnot liltetään opetus- ja kulttuuriministeriölle menevään esitykseen.

Kiireellisyysjärjestysesitystä laatiessaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto on asettanut etusijalle opetus- ja kulttuuriministerlön raholtussuunnitelmaan vuodelle 2015 slsältyvät hankkeet sekä sellaiset liikuntapaikkahankkeet, jotka palvelevat laajoja käyttäjäryhmiä ja joille on ilmeinen tarve Etelä-Suomen alueella. Esityksen lähtökohtana on myös ollut, että hankkeet ovat suunnitelmien ja rahoituksen osalta sellaisessa vaiheessa, että niiden rakenbminen voidaan aloittaa vuoden 2015 aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön 19.11.2014 vuosille 2015 - 2018 hyväksymässä liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelman valtakunnallisissa liikuntapaikkahankkeissa Kymi Ring hanke on hyväksytty vuosille 2015 (valtionavustus 1 m€) - 2016 (valtionavustus 2 m€).

Etelä-Suomen aluehallintoviraston esityksessä Kymi Ring - hanke on merkitty vuodelle 2015 kiireellisyysjärjestyksen toiselle sijalle; haettu avustus on 1 m€. Ensimmäiselle sijalle on esitetty Lahden kaupungin esitys pääkatsomon rakenteiden peruskorjaukseen.

Liitto on lausuntonaan ilmoittanut seuraavaa:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää maakuntien liitoilta lausuntoa OKM:lle  laatimastaan esityksestä ns. suurten liikuntapaikkahankkeiden valtionavustushakemusten kiireellisyysjärjestyksestä. Valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden kiireellisyysjärjestyksessä Iitin kunnassa sijaitseva KymiRing – hanke on asetettu 2. sijalle (haettu valtionavustus on 1 milj. €).

Kymenlaakson Liitto esittää, että valtakunnallisesti merkittävälle KymiRing -  liikuntapaikkahankkeelle myönnettäisiin liikuntapaikka-avustusta yhteensä 3 milj. € siten, että vuonna 2015 myönnetään valtionavustusta 1 milj. €.

KymiRing-hanke on koko maakunnan kärkihankkeita, jolla on laajat valtakunnalliset ja kansainväliset heijastusvaikutukset. Valmistuessaan hanke kokonaisuutena tulee työllistämään useita satoja ihmisiä.

KymiRing toimii myös koko väestön liikuntapaikkana, joka palvelee laaja-alaisesti eri väestöryhmien liikuntatarpeita. Erityisesti lapsi- ja nuorisourheilu saa suorituspaikan myös muille kuin moottoriurheilulajeille. Lajeina voidaan mainita lento- ja koripallo, juoksulajit, suunnistus ja hiihtourheilu.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.