Hallitus 4 / 2015 13.04.2015
VUODEN 2015 KYLÄN, KYLÄTOIMINNAN TIENNÄYTTÄJÄN JA MAASEUTUTOIMIJAN VALINTA

Suomen Kylätoiminta ry on käynnistänyt Vuoden Kylä 2015 - valintakierroksen. Vuoden Kylä valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.

Suomen Kylätoiminta ry on aikaisemmin valinnut Kymenlaaksosta valtakunnalliseksi Vuoden Kyläksi vuonna 2014 Vuolenkosken Iitin kunnasta, kunniamaininnan sai v. 2008 Kaunissaari Pyhtään kunnasta ja v. 2005 Siikava Jaalan kunnasta.

Kymenlaaksossa vuoden kylä on valittu vuodesta 1993 alkaen seuraavasti:1993 Suur-Miehikkälä, 1994 Ruotsinpyhtään kirkonkylä, 1997 Muurikkala sekä kunniamaininta Hiisiölle, 1998 Järvi-Anjala, 2004 Enäjärvi, 2005 Siikava, 2006 Klamila, 2007 Niinimäki-Teuroinen, 2008 Kaunissaari, 2009 Kuutsalo, 2010 Tirva, 2011 Iitin Maakansan alue, 2012 Suur-Miehikkälä, 2013 Verlankylä ja 2014 Vuolenkoski.

Kymenlaakson Kylät ry:n, Leader Sepran ja Leader Pohjois-Kymen Kasvun edustajista koottu valintatoimikunta kokoontui 24.2.2015 pohtimaan vuoden 2015 maakunnallisia valintoja vuoden kylästä, kylätoiminnan tiennäyttäjästä sekä maaseututoimijasta. Valintatoimikunnan esitykset perusteluineen on liitteenä.

Liite

Esityslistan liitteenä valintatoimikunnan esitys vuoden 2015 valinnoista.

Esitys vuoden valinnoista 2015 (114kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään maakunnalliset vuoden kylätoimintavalinnat seuraavasti:

- kymenlaaksolainen kylä on Pyhällön alueen kylät Haminasta, jolle palkintona lahjoitetaan 1 000 €

- kymenlaaksolainen kylätoiminnan tiennäyttäjä on Tuomo Uutela Pyhällön kylästä (Ihamaa)

- kymenlaaksolainen maaseututoimija on Pertti Halsola Kouvolasta.