Hallitus 2 / 2015 23.02.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Lonka ja Pakkanen, seuraavina Palm ja Rautamaa.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 27.2.2015.