Hallitus 2 / 2015 23.02.2015
MUUTOS MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄSSÄ / ELY -KESKUS JA STTK

Maakunnan yhteistyöryhmässä jäsenenä (ELY-keskuksen edustaja) on toiminut Antti Rinta-Porkkunen.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus esittää, että Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmään Antti Rinta-Porkkusen tilalle nimetään jo varsinaisena jäsenenä toiminut Jyrki Karhula. Jyrki Karhulan tilalle nimetään hänen varajäsenenään aiemmin toiminut Jouko Lankinen ja hänen varajäsenekseen nimetään Tarja Paananen.

Maakunnan yhteistyöryhmässä varsinaisena jäsenenä (STTK edustaja) on toiminut Eeva Muukka ja varajäsenenä  Marja-Riitta Mänttäri.

Toimihenkilöjärjestö STTK esittää, että Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmään nimetään varsinaiseksi jäseneksi Tarja Renlund ja varajäseneksi edelleen Marja-Riitta Mänttäri.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus nimeää maakunnan yhteistyöryhmään

- Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta varsinaiseksi jäseneksi Antti Rinta-Porkkusen tilalle jo varsinaisena jäsenenä toimineen Jyrki Karhulan. Jyrki Karhulan tilalle nimetään hänen varajäsenenään aiemmin toiminut Jouko Lankinen ja hänen varajäsenekseen nimetään Tarja Paananen.

- toimihenkilöjärjestö STTK:sta varsinaiseksi jäseneksi Tarja Renlundin ja varajäseneksi edelleen Marja-Riitta Mänttärin.