Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
JATKOAIKA KESĂ„YLIOPISTON KEHITTĂ„MISSUUNNITELMAN LAADINNALLE

Kokouksessaan 24.11.2014 maakuntahallitus antoi kesäyliopiston johtokunnalle tehtäväksi 28.2.2015 mennessä laatia vuosia 2015 - 2020 koskeva kesäyliopiston kehittämissuunnitelma, joka turvaa avoimen yliopisto-opetuksen opiskelumahdollisuudet maakunnassa ja jossa huomioidaan jäsenkuntien eri toimialoilta saadut lausunnot.

Kesäyliopisto toivoo, että kehittämissuunnittelulle varataan aikaa 30.4.2015 asti.

Esitys Hallitus

Kehittämissuunnitelman laadinnalle varataan aikaa 30.4.2015 saakka.