Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
KIMOLAN KANAVAN PERUSKORJAUS

Kimolan kanava on nimettynä hankkeena vuonna 2014 valmistuneissa Kymenlaakson maakuntaohjelmassa, Kymenlaakso-ohjelmassa ja Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa 2035.Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmassa vuosille 2015-2016 hanke on myös mukana matkailun kehittämishankkeena. Kimolan kanava-hanke on sekä väylähanke että elinkeinopoliittinen hanke. Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen liitot yhdessä Heinolan, Iitin ja Kouvolan sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa ovat rahoittaneet useita alustavia selvityksiä hankkeen tiimoilta ja viimeisin, ELY-keskuksen rahoittama suunnitteluhanke on valmistumassa. Valmius kanavan kunnostamiseen suunnittelun osalta on kunnossa. Kunnat ovat myös varanneet oman rahoitusosuutensa hankkeen toteuttamiseksi.

Kun kanavan vanhat rakenteet ovat täysin tiensä päässä, myös ympäristö- ja turvallisuusriskit ovat akuutteja ellei rakenteille nopeasti tehdä mitään. Kanava kannattaa kunnostaa nyt kuntien ja valtion yhteistyönä, jotta vältyään paljon suuremmilta kustannuksilta myöhemmin.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus toteaa, että Kimolan kanavan peruskorjaus on sekä väylähanke että elinkeinojen kehittämishanke, kuten se on esitetty sekä maakuntaohjelmassa että Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa. Hallitus päättää tarkentaa Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaa vuosille 2015-2016 siten, että Kimolan kanava-hanke lisätään toimintalinjan 3 (Kestävä maankäyttö, laadukas elinympäristö ja vireä kulttuuriympäristö) alla myös kohtaan liikennejärjestelmän kehittäminen nykyisen kohdan (laadukkaan, puhtaan ja viihtyisän asuin- ja toimintaympäristön kehittäminen) lisäksi.