Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
KATSAUS KYMENLAAKSON LIITON RAHOITTAMISTA EAKR HANKKEISTA OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 (TILANNE 31.12.2014)

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ohjelmakauden 2007-2013 toteutus on loppusuoralla. Kymenlaakson Liitto on rahoittanut ohjelmakaudella kaikkiaan 121 hanketta, joista päättynyt on 88 ja vielä kesken 33. Lukuihin sisältyvät ns. äkillisen rakennemuutoksen joustovarauksella rahoitetut hankkeet.

31.12.2014 mennessä päättyneiden hankkeiden myötävaikutuksella on syntynyt 1087 uutta työpaikkaa ja 85 uutta yritystä. EAKR-rahoitusta on hankkeisiin sidottu n. 28,02 M€. Kymenlaakson Liiton rahoittamien hankkeiden tulokset ovat olleet Etelä-Suomen maakuntien parhaat ja käytettävissä olevaan rahoitukseen suhteutettuna koko maan parhaat.

Esityslistan liitteenä on 31.12.2014 päivätty Katsaus Kymenlaakson Liiton rahoittamiin EAKR-hankkeisiin ohjelmakaudella 2007-2013. Raporttiin on koottu kaikkien hankkeiden tiedot toimintalinjoittain. Päättyneistä hankkeista esitetään hankeaika, toteuttajat, rahoitus, syntyneet työpaikat ja uudet yritykset sekä kuvaus hankkeiden tavoitteista ja tuloksista. Tiedot pohjautuvat hanketoteuttajien EURA-järjestelmään toimittamiin raportteihin ja seurantatietoihin.

Tarkoitus on, että lopullinen yhteenveto EAKR-ohjelmakauden 2007-2013 hankkeista laaditaan vuoden lopulla. Se tuodaan myös maakuntahallituksen tiedoksi.

Liite

Esityslistan liitteenä hankkeiden tilannekatsaus 31.12.2014.

Katsaus Kymenlaakson liiton rahoittamiin EAKR hankkeisiin 2007_2013.pdf (1Mt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.