Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO 2015

Maakuntavaltuuston pöytäkirjat asetetaan nähtäville maakuntatalolla erikseen ilmoitettuna aikana.

Maakuntahallituksen pöytäkirjat asetetaan nähtävillä kokouspäivää seuraavana perjantaina, ellei siitä erikseen toisin ilmoiteta.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson yhteistoimintaryhmän pöytäkirjat asetetaan nähtäville maakuntatalolla samana päivänä kuin sen maakuntahallituksen pöytäkirja, jossa toimielimen pöytäkirja on saatettu tiedoksi maakuntahallitukselle.

Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja asetetaan nähtäville kokousta seuraavana perjantaina.

Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla sen viikon perjantaina, kun allekirjoitettu pöytäkirja on saapunut maakuntatalolle.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat asetetaan nähtäville perjantaisin.

Uudenmaan liiton EAKR-rahoituspäätöksistä oikaisuvaatimusoikeus on asianosaisten lisäksi Kymenlaakson maakunnan kunnilla ja näiden kuntien jäsenillä silloin, kun päätös koskee Kymenlaakson maakunnan viitteellisestä rahoituskehyksestä tehtyä rahoituspäätöstä. Uudenmaan liiton maakuntajohtajan tekemät rahoituspäätökset julkaistaan Uudenmaan liiton kotisivuilla osoitteessa: www.uudenmaanliitto.fi/EAKRpaatokset

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.