Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Tarkastusvuorossa ovat Leppänen ja Lindström, seuraavina Lonka ja Pakkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 23.1.2015.