Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE METROPOLIHALLINTOA KOSKEVAKSI LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Hallitus linjasi 29.8.2013 rakennepoliittisessa ohjelmassaan, että metropolialueen kilpailukyky varmistetaan, estetään segregaatiota sekä tehostetaan maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelua ja toteutusta edistämällä alueen kuntaliitoksia ja kokoamalla sen tueksi metropolihallinto, jonka ylin päättävä toimielin on vaaleilla valittu valtuusto.

Valtiovarainministeriö asetti 4.10.2013 hallituksen rakennepoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti työryhmåin valmistelemaan metropolihallintoa koskevaa lainsäädäntöä. Työryhmän väliraportti julkaistiin 1.4.2014. Kymenlaakson Liitto antoi väliraportista lausunnon, jossa todettiin mm. että metropolialuehallinnolla on vaikutuksia Uuteenmaahan rajoittuviin maakuntiin, myös Kymenlaaksoon, joka sijaitsee Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä. Kun metropolihallinnon tehtävät ja aluerajaus määritellään, tulee tarkastella myös valtion aluehallinnon rajoja näiden rajoittuvien maakuntien kanssa. Metropolihallinnolla on vaikutuksia vaalipiireihin eduskuntavaaleissa. Kun oletettavasti metropolialue on oma vaalipiirinsä, tulee pohdittavaksi metropolialueen ulkopuolisen Uudenmaan ja naapurimaakuntien vaalipiirien uudellen järjestäminen.

Väliraportista saatuihin lausuntoihin perustuen hallitus linjasi 28.8.2014 budjettiriihen yhteydessä, että metropolialueelle perustetaan metropolihallinto erityisesti maankäytön, asumisen ja liikenteen ongelmien ratkaisemiseksi. Metropolihallinto käynnistyy vuoden 2017 kuntavaalien yhteydessä. Metropolihallinto muodostetaan metropolialueen MALsopimuskuntien varaan, jolloin metropolihallinnossa ovat mukana Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Sipoo, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Mäntsälä, Hyvinkää sekä Pornainen. Näiden lisäksi Porvoo ja Lohja voivat halutessaan liittyä metropolihallintoon.

Metropolihallinnon tehtäviksi tulee metropolikaavan laatiminen ja sen toimeenpanon varmistaminen sekä seuraavat julkishallinnon tehtävät: joukkoliikenteen suunnittelu ja hoitaminen (HSL), HSY:n ympäristöasiat sekä Uudenmaan liitolta siirtyviä tehtäviä. Toimivan asuntopolitiikan toteutumisesta ja metropolihallinnon muista tehtävistä sovitaan lainvalmistelun jatkotyössä. Metropolihallinnolle turvataan kunnista riippumaton rahoitusratkaisu nykyisten kuntayhtymien tuloilla, valtionosuuksilla ja valmistelussa tarkentuvalla rahoitusratkaisulla. Metropolihallinnolle ei tule omaa verotusoikeutta.

Metropolihallinnolle tulee vaaleilla valittava valtuusto, jonka vaalitavassa huomioidaan alueellinen ja puoluepoliittinen edustavuus.

Kirjeellään 10.12.2014 valtiovarainministeriö pyytää hallituksen esityksestä mm. Kymenlaakson Liiton lausuntoa 4.2.2015 mennessä.

Lausuntopyyntöön ja lainsäädäntöä koskeviin esityksiin voi tutustua:
www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20141210Metrop/name.jsp .

Liite

Esityslistan liitteenä väliraportista 30.6.2014 annettu lausunto.

Metropolilakilausunto.pdf (168kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus keskustelee metropolilainsäädännöstä annettavasta lausunnosta sekä sen vaikutuksista Kymenlaakson tulevaan asemaan.