Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
LOGIN LOGISTIIKAN INNOVAATIOVERKOSTO

Hakemusnumero 300280
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Finnhub ry
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
4.1. Tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymien kehittäminen alueellisten vahvuuksien pohjalta

Alkamispäivämäärä 1.1.2015
Päättymispäivämäärä 31.12.2017

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on kansallisen ja kansainvälisesti verkottuneen logistiikan osaamis- ja innovaatioverkoston toiminnan käynnistäminen. Keskeisenä tehtävänä on parantaa suomalaisten logistiikkapalvelujen kustannustehokkuutta ja kilpailukykyä, lisätä Suomen logistisen aseman ja palvelujen tunnettuutta ja tehostaa myynnin ja markkinointiviestinnän osaamista. Toimivalla innovaatioverkostolla haetaan PK-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä, vienti- ja tuontiyrityksille toimintaedellytysten paranemista ja liikevaihdon lisäystä.
Tavoitteen saavuttamiseksi järjestetään toimialarajat ylittäviä työpajoja, verkoston yhteisiä messu- ja kontaktitapahtumia, tutustumiskäyntejä ja seminaareja. Yrityksille tarjotaan tieto- ja asiantuntijapalveluja, tehdään osaamisen tarvekartoituksia sekä työkaluja myynnin ja markkinointiviestinnän tehostamiseksi. Yrityksille tehdään kehityshankkeita ja nopeita kokeiluja uusien palvelujen/uuden liiketoiminnan synnyttämiseksi, sekä avustetaan rahoituslähteiden löytämisessä. Kansainvälistä verkostoitumista edistetään yhteistyöllä vastaavien yritys- ja tutkimusverkostojen kanssa, sekä järjestämällä yritysten välisiä tutustumiskäyntejä ja business to business –tapaamisia.
Hankkeella saadaan aikaan logistiikkatoimialan, kaupan, teollisuuden, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ym. toimijoiden yhteinen verkosto, joka lisää alueiden vahvuuksista lähtevää innovaatiotoimintaa. Hanke tukee Pohjoisen Kasvuyöhykkeen kehittymistä innovaatioalustana ja toimialarajat ylittävä yhteistyö avaa uusia kehittämisen mahdollisuuksia Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi.
Hanke lähtee Kymenlaakson logistisista vahvuuksista, mutta sen aluetaloudelliset vaikutukset ulottuvat koko Etelä-Suomeen. Hankkeen kesto on 3 vuotta, alkaen 1.1.2015, ja sen kokonaisbudjetti on 1 milj. €.

Hankkeen toiminta kohdistuu usean maakunnan alueelle
Maakunnat: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Pirkanmaa, Etelä-Savo
Seutukunnat: Helsingin, Kotkan-Haminan, Kouvolan, Lappeenrannan, Imatran, Porvoon, Turun, Rauman, Porin, Lahden,
Hämeenlinnan, Etelä-Pirkanmaan, Forssan, Loimaan, Lounais-Pirkanmaan, Loviisan, Luoteis-Pirkanmaan, Mikkelin, Pieksämäen, Pohjois-Satakunnan, Raaseporin, Riihimäen, Salon, Savonlinnan, Tampereen, Vakka-Suomen, Ylä-Pirkanmaan, Åboland-Turunmaan
Kunnat: Hamina, Helsinki, Kotka, Kouvola, Imatra, Lappeenranta, Porvoo, Rauma, Pori, Turku, Hämeenlinna, Lahti, Espoo, Forssa, Hanko, Mikkeli, Pieksämäki, Loimaa, Savonlinna, Heinola, Riihimäki, Akaa, Ikaalinen, Uusikaupunki, Kankaanpää, Humppila, Mänttä-Vilppula, Hyvinkää, Parainen, Loviisa, Nokia, Pirkkala, Salo,
Sastamala

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 747 000€
2 Ostopalvelut 73 720€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 179 280€
Kustannukset yhteensä 1 000 000€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 1 000 000€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 700 000 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 0 0
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 300 000 € (30%)
Rahoitus yhteensä 1 000 000 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Kyseessä on Kymenlaakso-vetoinen valtakunnallinen hanke, johon muut maakunnat eivät osoita rahoitusta (EAKRkoordinaatioryhmän kokouksessa saatu tieto). Kymenlaakson liiton myöntövaltuus ei riitä valtakunnalliseen hankkeeseen.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle LOGIN Logistiikan innovaatioverkosto -hankkeen hylkäämistä, ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.