Hallitus 1 / 2015 19.01.2015
INTERNET-VÄLITTEISIN VERKKOKAUPAN EDELLYTYKSET VAALIMAAN ALUEELLA -SELVITYS

Hakemusnumero 300587
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kehitysyhtiö Interfin Oy
Toimintalinja 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

Alkamispäivämäärä 1.12.2014
Päättymispäivämäärä 28.2.2016

Hankkeen sisältö
Hankenimi: Internet-välitteisen verkkokaupan edellytykset Vaalimaan alueella –selvitys. Hankeaika on 01.12.2014 – 28.02.2016 eli 15 kk. Hankkeen tavoitteena on tehdä kattava selvitys niistä edellytyksistä, joita täytyy edelleen kehittää tai valmiuksista, jotka ovat jo riittävällä tasolla kansainvälisen internet-välitteisen verkkokaupan sekä tarvittavan välivarastoinnin ja jatkojakelun hoitamiseksi EU:n – Suomen – Venäjän välisessä varmistetussa ja toimivassa jakeluketjussa.

Tehtävänä on tunnistaa valmiudet varastoinnin, tiedonsiirron ja verkkokauppapalveluiden osalta. Hankkeessa selvitetään ja tunnistetaan tarvittavat toimenpiteet kansainvälisen verkkokaupan hoitamiseen. Erityisesti selvitetään yksityisten henkilöiden tai pienten yritysten tilausten ja tavaraerien hoitamista, tullausta tai ei-tullausta tarvitsevien toimitusten osalta.

Hankkeen tuloksena Vaalimaalla ennakkovalmiudet paranevat verkkokaupan palveluketjussa kansainvälisten pientoimitusten hoitamisessa ja luo perusteltua tietopohjaa ulkomaisille investoijille Vaalimaan alueella.
Välivarastointitarve ja varastorakentamisen tarve lisääntyy. Toiminta kehittää uusia logistiikka-, varasto- ja internet välityspalvelun työpaikkoja.

Hanke on ensimmäinen vaihe verkkokauppapalvelun kehitysprosessissa ja proseduurin valmiuksen parantamisessa Vaalimaan alueella.

Hankkeen toiminta on valtakunnallista

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 75 000€
2 Ostopalvelut 75 000€
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 5 000€
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 22 000€
6 Flat rate 18 000€
Kustannukset yhteensä 195 000€
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 195 000€

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista(%)
1 Haettava EAKR- ja valtionrahoitus 136 500 € (70%)
2 Kuntien rahoitus 10 000 € (5,1%)
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 48 500 € (24,9%)
Rahoitus yhteensä 195 000 € (100%)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke sai arviointipisteytyksessä vähemmän kuin puolet kokonaispistemäärästä (19/40). Kymenlaakson Liiton myöntövaltuus ei riitä hankkeen rahoittamiseen.

Esitys MYRS

Ei rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle Internet-välitteisen verkkokaupan edellytykset Vaalimaan alueella selvitys -hankkeen hylkäämistä, ja että hanketta ei osarahoiteta Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmasta eikä hankkeelle kohdisteta haettua EAKR- ja valtion rahoitusta.