Hallitus 8 / 2019 07.10.2019
RAKENNERAHASTOKAUDEN 2021-2027 VÄLITTÄVÄN TOIMIELIMEN TEHTÄVÄT

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakunnilta esityksiä uusiksi välittäviksi toimielimiksi EU:n rakennerahastokaudella 2021-2027.

Ohjelmakaudella 2014-2020 Uudenmaan liitto on koordinoinut Etelä-Suomen EAKR-ohjelmaa. Rahoituspäätökset on valmisteltu Kymenlaakson Liitossa ja käsitelty maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristössä, MYR:ssä ja maakuntahallituksessa. Lopulliset viranomaispäätökset on tehty Uudenmaan liitossa, joka on vastannut myös hankkeiden maksatuksista ja jatkotoimenpiteistä (ml. takaisinperinnät) sekä rahoituskehysten hallinnasta ja viestinnästä. 

Maakuntauudistusvalmistelun yhteydessä maakuntahallitus päätti 21.1.2019, että Kymenlaakso toimisi rakennerahastovaroja (EAKR ja ESR) välittävänä toimielimenä ohjelmakaudella 2021-2027, ja että maakunta tekisi tarvittaessa sopimuspohjaista yhteistyötä muiden maakuntien kanssa. 

TEM edellyttää välittävältä toimielimeltä moitteetonta varainhoitoa, hakijoiden tasapuolista kohtelua, yhteismarkkinoita, hyvää hallintoa ja riippumattomuutta. Välittävän toimielimen tulee erityisesti kiinnittää huomioita henkilöstön riittävyyteen (rahoitus, maksatus, varmennus ja jatkotoimenpiteet sekä sijaisuusjärjestelyt). Tehtävät tulee erityttää asianmukaisesti ja henkilöstöllä on oltava riittävästi osaamista tehtävien hoitamiseen.

Kymenlaakson Liiton arvio välittävän toimielimen tehtävien hoitamisesta on noin 2,5 htv (nykyisin noin 1,3 htv). Tehtävien eriyttämisen vuoksi maakunnan liitossa tarvitaan noin 10 henkilön työpanosta. Lisäksi Etelä-Karjalan liiton kanssa on suunniteltu sopimuksellista yhteistyötä maksatuksen, varmennuksen ja jatkotoimenpiteiden osalta. Välittävän toimielimen hallintoon voidaan käyttää teknistä tukea, jonka on 3 - 3,5 % ohjelmarahoituksesta. Osa hallintokustannuksista tullaan edelleen hoitamaan liiton budjettivaroin.

Lisätietoja aluekehityspäällikkö Riitta Kallström, gsm. 050 368 3936.

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus esittää työ- ja elinkeinoministeriölle, että Kymenlaakson Liitto toimii välittävänä toimielimenä ohjelmakaudella 2021-2027.