Hallitus 8 / 2019 07.10.2019
KYMENLAAKSON KESÄYLIOPISTO OSANA KYMENLAAKSON LIITON TOIMINTAA

Yhdistyspohjaisena vuosina 1937-1992 toimineen Kymenlaakson Maakuntaliiton keskeisiä tehtäviä oli kotiseutu- ja kulttuurityö. Kyse oli vapaaehtoisesta järjestöstä, jonka toimintaan kunnat olivat sitoutuneet ja valinneet edustajansa liiton hallintoon.

Kymenlaakson historian II osan sivulla 373 kirjoitetaan seuraavaa:

"Maakuntaliiton kulttuuriohjelmaan vuodelta 1968 sisältyi ajatus kesäyliopiston perustamisesta Kymenlaaksoon. Kesäyliopistokursseja järjestettiin monissa kaupungeissa ja Kotkassa oli 1967 aloittanut kesäkorkeakoulu, joka kuitenkin osoittautui taloudellisesti vaikeaksi hankkeeksi. Silloin Maakuntaliitossa tartuttiin asiaan, ja kesäyliopiston jatkamiseen suhtauduttiin myönteisesti kaikissa muissa kunnissa paitsi Kouvolassa, Miehikkälässä ja Haapasaarella, jotka kuitenkin pienen painostuksen jälkeen saatiin taivuteltua mukaan.

Liiton valtuuskunta vahvisti hankkeen keväällä 1970, ja toimipaikoiksi sovittiin Kotka ja Kouvola, mutta kursseja järjestettiin myöhemmin myös Inkeroisissa ja Miehikkälässä."

Yhdistyksen arkistoaineisto on siirretty Mikkelin maakunta-arkistoon.

Kuntayhtymänä toiminut Kymenlaakson seutukaavaliitto ja yhdistyspohjainen maakuntaliitto muodostivat vuonna 1992 lakisääteisen kuntayhtymän, jonka yhtenä toimintana on kesäyliopiston ylläpitäminen ei-lakisääteisenä toimintana.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri ja rehtori Elina Ivakko.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi selvityksenä maakuntahallituksen kokouksessa 26.8.2019 esitetyn suullisen kysymyksen johdosta.