Hallitus 8 / 2019 07.10.2019
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Peltonen ja Spies. Seuraavina Virtanen ja Välipakka.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 11.10.2019.