Hallitus 7/2019 26.08.2019
KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA 2040: KAAVATILANNE, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN PĂ„IVITYS JA KAAVAEHDOTUKSEN VALMISTELU RATALINJAUSTEN OSALTA

1)  Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisäselvitysten tarve on viivästyttänyt maakuntakaavaehdotuksen laadintaprosessia.  Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma tulee päivittää aikataulutuksen osalta. Kaavan hyväksymisvaihe siirtyy vuodelle 2020.

2) Maakuntakaavan rataselvitykset ja suunnitteluratkaisujen vaihtoehdot

 Kotkan kaupunki, Kouvolan kaupunki ja Kymenlaakson liitto ovat laatineet syksyllä 2018 yhteisen kannanoton nopeiden itäratojen linjauksia ja Kymenlaakson ratahankkeita koskien. Kannanotossa edellytetään linjausten tasavertaista selvittämistä. Selvitystilanne käsiteltiin viimeksi hallituksen kokouksessa 5 /2019.

Kokonaismaakuntakaavaa varten on tilattu kesällä 2019 kaksi ratakäytäväselvitystä: Koskenkylä-Kouvola ratakäytäväselvitys sekä Itäisen rantaradan ratakäytävät Haminasta itään ja Porvoo-Kotka maastokäytävän ajantasaisuus (työn alla).

Kaavaehdotuksen raideliikenteen suunnitteluratkaisujen mahdollisista vaihtoehdoista on käynnistetty keskustelua Kymenlaakson kaupunkien ja kuntien kanssa. Suunnitteluratkaisujen periaatteellisia vaihtoehtoja esitetään kokouksessa.

Suunnittelujohtaja Frank Hering esittelee asiaa kokouksessa.

Lisätietoja suunnittelujohtaja Frank Hering, gsm 050 308 7290.

Esitys Hallitus

1) Maakuntahallitus päättää päivittää maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman aikataulun osalta.

2) Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kaavaehdotuksen valmistelun tilanteen ja keskustelee kaavaehdotuksen raideliikenteen suunnitteluratkaisujen vaihtoehdoista.

3) Maakuntahallitus päättää maakuntakaavan raideliikenteen suunnitteluratkaisuihin liittyvistä jatkovalmistelun periaatteista.