Hallitus 7/2019 26.08.2019
OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2019

1.1.-30.6.2019 kirjanpidon mukaiset toimintatuotot ovat 4 275 375,98 € ja toimintakulut ovat - 4 102 673,62 €, joten vuosikate on positiivinen + 172 702,36 €.

Maakuntavaltuuston hyväksymä vuoden 2019 talousarvio ei sisältänyt maakuntauudistusvalmistelua, jonka kustannukset vuoden 2019 kirjanpidossa 30.6.2019 tilanteessa on 2,7 milj.€, mikä on yhtä suuri kuin liiton alkuperäinen talousarvio ja nostaa talousarvion toimintatuottojen toteutumisasteen 158 %:iin ja toimintakulujen toteutumisasteen 151 %:iin. Maakuntauudistusvalmistelun kokonaisvaikutus talousarvion toteutumiseen on positiivinen johtuen liiton henkilöstön käyttämästä työpanoksesta valmistelun alasajoon.

Vuosikate on tässä vaiheessa ylijäämäinen + 172 702,36 € johtuen kesäyliopiston hyvin toteutuneista toimintatuotoista.

Viraston määräraha ylittynee noin 50 000 € johtuen tilapäisistä henkilöstö-, asiantuntijapalvelujen ja muuttopalvelujen hankintakuluista. Mikäli kesäyliopiston opiskelijamaksut kehittyvät edelleen suotuisasti, voidaan päästä talousarvion mukaiseen nollatulokseen koko vuoden osalta. 1.1.-31.7.2019 vuosikate oli +225 062,99 €.

Osavuosikatsaus on esityslistan liitteenä.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Liite

Esityslistan liitteenä osavuosikatsaus.

osavuosikatsaus0101_30062019.pdf (151kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.