Hallitus 8 / 2019 07.10.2019
ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) 2016-2018 LOPPURAPORTOINTI

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) oli pääministeri Juha Sipilän hallituksen kilpailukykykärkihankkeen toimenpide, jonka rahoitukseen valtio kohdensi yhteensä 30 miljoonaa euroa vuosina 2016-2018.

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitukselle asetettiin suuria odotuksia Kymenlaaksossa. Voimakkaasti rakenteellisesta muutoksesta kärsineeseen maakuntaan tavoiteltiin mallia rakennemuutoksen hallintaan ja esitettiin tarve vähintään puolen miljoonan euron vuosittaisesta tarpeesta keskeisten ERM-toimenpiteiden toteuttamiseen. AIKO-toimenpideohjelman myöntövaltuus vuosina 2016-2018 oli yhteensä 702 000 euroa. Kymenlaaksossa toteutettiin AIKO-rahoituksella yhteensä 19 hanketta.

Liite

Esityslistan liitteenä AIKO-yhteenvetolomake 13.9.2019

AIKO-yhteenvetolomake Kymenlaakso Final 13.9.2019.pdf (285kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.