Hallitus 7/2019 26.08.2019
MAAKUNTAJOHTAJAN PÄÄTÖKSET 31 - 36
 • Päätös nro 31 / Miehikkälän kunnalle myönnetty 2 000 €:n avustusmääräraha Kymenlaakson perinnesoitot -tapahtuman 10.-11.8.2019 järjestämiseen.
 • Päätös nro 32 / Kansainvälisten asiain päällikön ja suunnittelujohtajan ns. jatkuvan ulkomaanmatkamääräyksen päättäminen. Virkamatkasuunnitelmat laaditaan jatkossa sähköiseen matkustuksenhallintaohjelmaan.
 • Päätös nro 33 / Sopimus DNA Oyj:n kanssa  Kymenlaakson Liiton mobiili viestintä- ja tietoliikennepalveluista. Sopimuskausi 1.7.2019 - 30.6.2020, kustannusarvio yhteensä 37 000 €.
 • Päätös nro 34 / Aluekehitysasiantuntija maksukortin käyttöoikeuden jatkaminen.  
 • Päätös nro 35 / Ratakäytäväselvitys Haminasta itään. 
 • Päätös nro 36 / Tilinkäyttövaltuus asianhallintasihteerille ja hallintosihteerille. 

  Ulkomaan matkamääräykset:
 • Vs. kansainvälisten asiain päällikön osallistuminen CPMR Baltic Sea Commission hallituksen kokoukseen 9.-10.5. Turussa.
 • Vs. kansainvälisten asiain päällikön osallistuminen CPMR Baltic Sea Commission yleiskokoukseen 10.-13.6. Puolan Gdanskissa.
 • Vs. kansainvälisten asiain päällikön osallistuminen 13th TEN-T ScanMed Corridor foorumiin 19.-20.6. Brysselissä.
 • Kansainvälisten asiain päällikön edunvaltontatapaamiset EU-komissossa Brysselissä 27.-28.6. Aiheina mm. HaminaKotka-sataman raideyhteyksien parantaminen/CEF-haku ja laivamatkustajien viisumivapauskysymys.
 • Aluekehitysasiantuntijan osallistuminen Future Ecom-hankkeen partnerikokoukseen Kreikan Volosissa 3.-6.7.
 • Ympäristösuunnittelijan osallistuminen Ekosysteemipalvelu- ja biodiversiteettityöpajaan sekä ENCORE-verkoston ohjausryhmän kokoukseen Alankomaiden Gerlandissa 3.-5.7.
 • Kesäyliopiston rehtorin osallistuminen Suomen kesäyliopistojen koulutus/tutustumismatkalle Brysseliin 6.-10.10.

Lisätietoja maakuntajohtaja Jaakko Mikkola; gsm 040 548 0311.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.