Hallitus 7/2019 26.08.2019
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Nykänen ja Peltonen. Seuraavina Rautamaa ja Spies.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 30.8.2019.