Hallitus 7/2019 26.08.2019
MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOONPANO / ERON MYÖNTÄMINEN SIRPA PAATEROLLE JA UUDEN JÄSENEN VALINTA (MKH 26.8.2019)

Sirpa Paatero on pyytänyt 10.6.2019 alkaen eroa maakuntahallituksen jäsenyydestä valtioneuvoston jäsenyyden johdosta.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.

Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö eikä 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu henkilö. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Maakuntavaltuusto on 28.8.2017 valinnut toimikaudeksi 2017-2021 13-jäsenisen maakuntahallituksen, jonka kokoonpano seuraava:

https://www.kymenlaakso.fi/kymenlaakson-liitto/paatoksenteko/maakuntahallitus

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto

1. myöntää Sirpa Paaterolle hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsenyydestä

2. valitsee hänen sijaansa uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi