Hallitus 6 / 2019 03.06.2019
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.4-31.5.2019
  • Päijät-Hämeen liitto, lausunto Päijät-Hämeen päivitetyn liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnon. 3.4.2019
  • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkojen aiheuttavien harmaahylkeiden poistamiseksi aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä avustuksesta. 4.4.2019
  • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto Luonnos maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista. 8.4.2019
  • Kouvolan kaupunki, lausunto Jarmo Toikka Ky:n maa-ainesten ottamislupahakemuksesta. 23.4.2019
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto G-Gas Terminal Oy:n kaasuterminaali, Hamina, ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. 26.4.2019
  • Miehikkälän kunta, lausunto Miehikkälän kirkonkylän asemakaava, ehdotus. 9.5.2019
  • Kouvolan kaupunki, lausunto Kouvolan Kymijoen ranta OYK, pohjoisosa OAS. 20.5.2019 
  • Kouvolan kaupunki, lausunto Anjalankosken taajamayleiskaavan muutos ja laajentaminen, valtatien 15 parantaminen. 27.5.2019
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.