Hallitus 6 / 2019 03.06.2019
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Käki ja Lehtomäki. Seuraavina Nykänen ja Paatero.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 7.6.2019.