Valtuusto 1 / 2019 03.06.2019
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.35.

-----------------------

Ei listattavia esityksiä.