Valtuusto 1 / 2019 03.06.2019
SIDONNAISUUSREKISTERI JA -ILMOITUKSET (VALTUUSTO 3.6.2019)

Tarkastuslautakunta 28.3.2019:

Hallintosäännön 52 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset maakuntavaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa.
Edellisen kerran tarkastuslautakunta käsitteli sidonnaisuusilmoituksia 22.3.2018 § 19.
 
Esitys:   
Tarkastuslautakunta
- valtuuttaa hallintopäällikön poistamaan sidonnaisuusrekisteristä Pentti Tiusasen tiedot
- valtuuttaa hallintopäällikön muistuttamaan seuraavia ilmoitusvelvollisia sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä: Huuhilo Manu ja Lakso-Adamsson Riitta
- saattaa sidonnaisuusraportin tiedoksi maakuntavaltuustolle

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

-------------

Sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu tietoverkossa http://www.kymenlaakso.fi/kymenlaakson-liitto/paatoksenteko/sidonnaisuudet

Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.