Valtuusto 1 / 2019 03.06.2019
ARVIOINTIKERTOMUS 2018 (VALTUUSTO 3.6.2019)

Tarkastuslautakunta 28.3.2019:
Lautakunta valmistelee vuoden 2018 arviointikertomusta. Luonnos lähetetään eri lähetyksenä.
Esitys tarkastuslautakunta
   
Esitys:
Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuoden 2018 arviointikertomus ja lähetetään se tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Päätös:   
Esityksen mukaisesti

---------------

Liite

Esityslistan liitteenä tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2018.

Arviointikertomus 2018.pdf (575kt)
Esitys Valtuusto

Merkitään arviointikertomus tiedoksi.