Tarkastuslautakunta 2 / 2019 21.03.2019
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.
Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Esitys Tarkastuslautakunta

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.