Valtuusto 1 / 2019 03.06.2019
MAAKUNTAVALTUUSTON VARAJĂ„SENEN VAIHTUMINEN/ JANI HEIKARIN TILALLE JARI LARIKKA (VALTUUSTO 3.6.2019)

Maakuntahallitus 3.12.2018:
Kouvolan kaupunginvaltuusto on myöntänyt maakuntavaltuuston varsinaisena jäsenenä toimivan Tapio Karvosen varajäseneksi valitulle Jani Heikarille eron luottamustehtävistä 1.12.2018 alkaen.

Kouvolan kaupunginvaltuusto on valinnut Tapio Karvosen varajäseneksi Jari Larikan.

Perussopimuksen 14 §:n mukaan mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen pyytää eroa valtuuston jäsenyydestä kesken toimikauden, päättää jäsenen edustama kunta eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista tai muuta ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan.

Esitys:
Saatetaan tiedoksi maakuntavaltuustolle, että Tapio Karvosen varajäsenenä 1.12.2018 alkaen toimii Jari Larikka.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

---------------------------

Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.