11.3.2019 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 11.03.2019
KYMSOTEN TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS
Esitys OHRY

Kuullaan selostus.