11.3.2019 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 11.03.2019
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Paatero ja Peltonen. Seuraavina Rautamaa ja Spies.

Esitys OHRY

Maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti  ja asetetaan yleisesti nähtäville 15.3.2019.