Hallitus 3 / 2019 11.03.2019
YMPÄRISTÖPOLIITTISEEN NEUVOTTELUKUNTAAN PENTTI TIUSASEN TILALLE UUSI JÄSEN

Maakuntahallitus 18.2.2019

21.1.2019 kokouksessa on virheellisesti todettu, että Pentti Tiusanen olisi toiminut ympäristöpoliittisessa neuvottelukunnassa Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin edustajana.

Maakuntahallitus on 18.9.2017 päättänyt pyytää nimeämiltään tahoilta kultakin yhden edustajan ympäristöpoliittiseen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2017-2021, nimeää neuvottelukunnan puheenjohtajaksi Anna Kiiskin, sihteeriksi Kymenlaakson Liiton ympäristösuunnittelijan ja nimennyt edustajakseen  maakuntahallituksesta Pentti Tiusasen.

Esitys Hallitus:

Maakuntahallitus nimeää edustajansa ympäristöpoliittiseen neuvottelukuntaan Pentti Tiusasen tilalle.

Päätös Hallitus

Pöydälle.

----------------------------------------

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus nimeää edustajansa ympäristöpoliittiseen neuvottelukuntaan Pentti Tiusasen tilalle.