Hallitus 3 / 2019 11.03.2019
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Paatero ja Peltonen. Seuraavina Rautamaa ja Spies.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 15.3.2019