Valtuusto 1 / 2019 03.06.2019
KYMENLAAKSON LIITTO TILINTARKASTUSTARJOUS 2019-2021

Tarkastuslautakunta 17.1.2019:

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 13.9.2018  pyytää suorahankintana tarjouksen BDO Audiator Oy:lta vuosien 2019 – 2021 tilintarkastuspalvelujen hankinnasta.

Perustelut suorahankinnalle ovat seuraavat:
Tilintarkastuspalvelun hankinnan arvo jää sopimuskaudelta 2019-2021 jää alle 60 000 euron (ilman alv:a) eli alle kansallisen kynnysarvon.

Sipilän hallituksen valmistelussa on sote- ja maakuntauudistus, mikä merkitsisi maakunnan liiton lakkauttamista 31.12.2020 ja uuden maakunnan perustamista 1.1.2021.

Tässä tilanteessa ei ole hankinnan määrä huomioon ottaen perusteltua lähteä vaihtamaan palveluntuottajaa.

Kansallisen kynnysarvon alittavasta hankintapäätöksestä voi tehdä hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen hankintayksikölle eli markkinaoikeusvalitusta ei voi tehdä.

BDO Audiator Oy:n toimittama tarjous on pöytäkirjan liitteenä.

Tarkastuslautakunta tekee tilintarkastuksesta maakuntavaltuustolle.

Pöytäkirjanpitäjänä asiassa toimii toimistosihteeri Kaija Kunnari.

Esitys:   
Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto valitsee Kymenlaakson liiton vuosien 2019 - 2021 tilintarkastusyhteisöksi  BDO Audiator Oy:n kokonaishintaan 16 560 € (kolme tilikautta) sisältäen kuntalain mukaisen lakisääteisen tilintarkastuksen sekä tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät.

BDO Audiator Oy valitaan tarkastamaan liiton erityistehtävät ja -hankkeet 800 € tarkastuspäivän hinnalla vuosina 2019 - 2021.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Ilpo Malinen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi ja pöytäkirjanpitäjänä toimi Kaija Kunnari.

---------------

Esitys Valtuusto

Tarkastuslautakunta esittää, että maakuntavaltuusto valitsee Kymenlaakson liiton vuosien 2019 - 2021 tilintarkastusyhteisöksi  BDO Audiator Oy:n kokonaishintaan 16 560 € (kolme tilikautta) sisältäen kuntalain mukaisen lakisääteisen tilintarkastuksen sekä tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät.

BDO Audiator Oy valitaan tarkastamaan liiton erityistehtävät ja -hankkeet 800 € tarkastuspäivän hinnalla vuosina 2019 - 2021