4.6.2018 maakuntauudistuksen poliittinen ohjausryhmä 04.06.2018
MAAKUNTAUUDISTUS / TIETOHALLINNON MÄÄRÄAIKAISET REKRYTOINNIT

Valmistelija projektipäällikkö Tarja Nousiainen, p. 044 552 3142

Maakunnan tietohallinto vastaa tietohallinnon lakisääteisistä tehtävistä ja ICT- palveluiden järjestä-misen tehtävistä, niiden toteutuksen organisoinnista ja resursoinnista sekä näihin liittyvien menettely-jen virallistamisesta maakunnan päätöksentekomenettelyjen mukaisesti. Suunnitelma Kymenlaakson maakunnan tietohallinnon toiminnon ja organisaatio perustamisesta on työstetty kuluneen kevään aikana. Uuden maakunnan tietohallinnon valmistelutyöhön on tällä hetkellä rekrytoituna vain yksi henkilö, projektipäällikkö Tarja Nousiainen.

Valtiovarainministeriöltä on haettu avustusta vuodelle 2018 seuraaviin tietohallinnon rekrytointeihin:
Projektipäällikkö, SOTE ICT
Projektipäällikkö, Tiedolla johtaminen
Asiantuntija, Tietoturva ja tietosuoja
Pääarkkitehti
Ratkaisuarkkitehti (2 kpl)
Palveluasiantuntija, ICT
Asiantuntija, ICT-infra
Assistentti, ICT
Ym. nimikkeistä neljän ensimmäisen (projektipäälliköt, tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntija sekä pää-arkkitehti) rekrytoinnit ovat kiireellisimmät. Ministeriö ei ole julkistanut avustuspäätöstä vielä, sen on luvattu valmistuvan toukokuun 2018 aikana.

Valtionrahoitus on esivalmisteluvaiheen aikana 90 % ja väliaikaishallinnon aikana 100 % hyväksytyistä kustannuksista.

Esitys OHRY

Tietohallinnon lisärekrytoinnit käynnistetään siten, että projektipäälliköiden (SOTE ICT ja tiedolla johtaminen), tietoturva- ja tietosuoja-asiantuntijan sekä pää-arkkitehdin rekrytoinnit määräaikaisiin tehtäviin 31.12.2019 saakka käynnistetään heti sisäisellä rekrytoinnilla/kiinnostuskartoituksella ja mikäli tehtäviin sopivia henkilöitä ei löydy eikä sisäinen haku johda rekrytointiin, tehtävät siirretään ulkoiseen hakuun. Rekrytoinnit edellyttävät, että valtiovarainministeriöltä saadaan vastaava avustus.