Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2018 08.06.2018
MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄN SIHTEERISTÖ

Työjärjestyksen mukaan maakunnan yhteistyöryhmällä on rakennerahastovaroja ja muuta tukea myöntävien viranomaisten edustajista koostuva sihteeristö. MYR asettaa sihteeristön siten, että tukea myöntävät viranomaiset tulevat tasapuolisesti edustetuiksi.

Sihteeristöön kuuluu kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä Kymenlaakson Liitosta ja kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta. Pysyviksi asiantuntijoiksi nimetään edustaja Hämeen ELY-keskuksesta (RR-ELY), Uudenmaan liitosta (RR-liitto) sekä kuntarahoituksen edustaja Kouvolan seudulta ja Kotka-Haminan seudulta.

MYR:n puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on kokouksissa läsnäolo-oikeus. Sihteeristön puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja ja varapuheenjohtajana aluekehitysjohtaja. Sihteeristöpalveluista vastaa Kymenlaakson Liitto.

Työjärjestyksessä mainitut tahot ovat nimenneet edustajansa ja asiantuntijajäsenet sihteeristöön seuraavasti (varajäsen sulkeissa):

Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Tea Munne, Asko Jaakkola ja Jyrki Pitkänen (Jyrki Karhula ja Visa Niittyniemi)
Kymenlaakson Liitto: Jaakko Mikkola pj., Riitta Kallström vpj., Pia Lindgren, (Toni Vanhala ja Ulla Silmäri)

Asiantuntijajäsenet:

Hämeen ELY-keskus (RR-ELY):  Sinikka Kauranen (Merja Rossi)
Uudenmaan liitto (RR-liitto): Antti Taronen (Tiina Huotari)
Kouvolan seutu: Petteri Portaankorva (Pasi Miettinen)
Kotkan-Haminan seutu: Jouni Eho (Petri Tolmunen)

Esitys MYR

MYR nimeää sihteeristön esityslistan mukaisesti.