Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2018 08.06.2018
PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA

Työjärjestyksen 2 §:n mukaan yhteistyöryhmä valitsee itselleen sihteerin.

Esitys MYR

Yhteistyöryhmä valitsee sihteeriksi hallintopäällikön ja hänen estymisensä varalle sijaiseksi hallintosihteerin.