Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2018 08.06.2018
PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua  yhteistyöryhmän jäsentä, ellei yhteistyöryhmä jonkin asian kohdalla  toisin päätä. Pöytäkirja postitetaan puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettavaksi.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville liiton nettisivuille sen viikon perjantaina, kun allekirjoitettu pöytäkirja on saapunut maakuntatalolle.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jari Elomaa ja Atte Savelainen.

Esitys MYR

Valitaan kaksi  pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että yhteistyöryhmän pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville liiton nettisivuille sen viikon perjantaina, kun pöytäkirja on  palautunut allekirjoitettuna maakuntatalolle.