Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2018 08.06.2018
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen mukaan yhteistyöryhmä pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö yhteistyöryhmän jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kokouskutsu toimitetaan jäsenille vähintään 7 päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen toimitetaan mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä, mutta kuitenkin vähintään 4 päivää ennen kokousta. Esityslista liitteineen lähetettiin sähköpostitse MYR:n jäsenille ja asiantuntijajäsenille sekä MYRS:n jäsenille 1.6.2018 eli 7 päivää ennen kokousta. MYR:n aikaisemman päätöksen mukaisesti esityslista toimitettiin sähköisenä.

Yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. MYR on päätösvaltainen, kun 21 jäsenestä 11 on läsnä.

Maakuntahallituksen 16.10.2018 nimeämän maakunnan yhteistyöryhmän kokoonpano on esityslistan liitteenä.

Maakuntahallituksen 19.5. ja 25.8.2014 hyväksymä maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys on esityslistan liitteenä.

Liite

Esityslistan liitteenä yhteistyöryhmän kokoonpano.

MYR jäsenluettelo 29_11_2017.pdf (104kt)
Liite

Esityslistan liitteenä työjärjestys.

MYR työjärjestys.pdf (105kt)
Esitys MYR

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.