Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
VM:N ICT-RAHOITUSPÄÄTÖS I 9.4.2018

Valtiovarainministeriö on 9.4.2018 tehnyt päätöksen ICT-valmistelun I-rahoituserän loppuosan myöntämisestä maakuntien perustamisen esivalmisteluvaiheessa. VM nyönsi Kymenlaakson Liitolle loppuosan 80 921 € ja I osa oli 50 000 €. Näin ollen vuoden 2017 ICT-valmistelun kustannuksiin saatiin valtionrahoitusta yhteensä 130 921 €.

Rahoitusta haettiin 187 511 €:n kuluihin, jotka jakaantuivat seuraavasti:

- Kymenlaakson Liitto       65 246,05 € (sopimushallinnan järjestelmä, Sharepoint-työtila, kotisivut+extranet, IMS Architect, työasemat, ThinkingPortfolio-projektinhallinta)

- Carea 107 971,76 € (asiakas- ja potialastietojärjestelmien vaihtoehtoiset ratkaisut)

- Kouvolan kaupunki 14 294,06 € (PSOP viitearkkitehtuuri)

Valtionrahoitusosuus on 90 %.

Esitys Hallitus

Esitetään maakuntahallitukselle, että valtionrahoituksesta kohdennetaan Kymenlaakson Liitolle 58 721 € ja Carealle 72 200 € vuoden 2017 ICT-valmistelukuluihin.