Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2018 08.06.2018
KYMENLAAKSON ENNAKOINTIMALLI

Ennakoinnin merkitys on tänä päivänä varsin suuri ja tulee entisestään kasvamaan tulevaisuudessa. Ennakointia tehdään monella saralla Kymenlaaksossakin ja uusia aiheesta kiinnostuneita ryhmiä muotoutuu lisää, jolloin syntyy myös paljon päällekkäisyyksiä. Tästä sekä maakuntauudistuksesta johtuen, nähtiin tarpeelliseksi miettiä MYRin alaisen ammatillisen koulutusjaoston sekä ELYn neuvottelukunnan alaisen ennakointiryhmän yhteensovittamista. Tuloksena syntyvällä Kymenlaakson ennakointimallilla on tavoitteena suurempi vaikuttavuus, resurssien tehostaminen ja näkyvyys.

Liite

Esityslistan liitteenä esitys Kymenlaakson ennakointimallista.

MYR ehdotus Kymenlaakson mallista 080618.pdf (298kt)
Esitys MYR

Ammatillisen koulutuksen jaosto esittää maakunnan yhteistyöryhmälle siirtymistä Kymenlaakson ennakointimallin mukaiseen toimintamalliin.

Tällöin Kymenlaakson liiton ammatillisen koulutuksen jaosto ja ELY-keskuksen ennakointiryhmä yhdistetään Kymenlaakson ennakointiryhmäksi syksystä 2018 alkaen. Puheenjohtajuus on ELYllä maakuntauudistukseen saakka. ELYn neuvottelukunnalle viedään vastaavanlainen esitys. Tavoitteena suurempi vaikuttavuus, resurssien tehostaminen ja näkyvyys.