Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
MAAKUNTAVALTUUSTON 7.5.2018 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kokouksessaan 7.6.2018 maakuntavaltuusto teki seuraavat päätökset:

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito
- Tarkastettu pöytäkirja lähetetty jäsenkuntien kirjaamoihin 9.5.

4 § Asioiden käsittelyjärjestys

5 § Maakuntavaltuuston jäsenen vaihtuminen / Kari Tiusanen

- Merkittiin tiedoksi ja tieto päivitetty nettisivuille ja toimielinluetteloon.

6 § Tilinpäätös 2017 hyväksyttiin ja vastuuvapaus tilivelvollisille myönnettiin.

- Asiakirja on julkaistu nettisivuilla ja toimitettu helmikuussa kuntien käytettäväksi.

7 § Arviointikertomus 2017
- ei toimenpiteitä

8 §  Henkilöstökertomus 2017. Tiedoksi.
- Asiakirja on julkaistu nettisivuilla.

9 § Kuntalaisten aloitteet vuonna 2017.
- Aloitteita ei ole jätetty. Aloitteentekomahdollisuudesta informoidaan nettisivuilla.

10 § Sidonnaisuusrekisteri ja -ilmoitukset

- Sidonnaisuusrekisteri on julkaistu nettisivuilla. http://www.kymenlaakso.fi/kymenlaakson-liitto/paatoksenteko/sidonnaisuudet

11 § Merialuesuunnittelun käynnistäminen

- Tiedoksi suunnittelun käynnistyminen.

12 § Seuraava kokous
- pidetään 3.12.2018 klo 11 Pohjois-Kymenlaaksossa

13 § Muut mahdolliset asiat

14 § Kokouksen päättäminen

Esitys Hallitus

Todettuaan että maakuntavaltuuston päätökset ovat laillisia eivätkä ylitä maakuntavaltuuston toimivaltaa, päättää maakuntahallitus laittaa maakuntavaltuuston päätökset täytäntöön.