Hallitus 6 / 2018 04.06.2018
REUSE - KIERTOTALOUSMALLEILLA RAKENTAMISEN UUDELLEENKÄYTTÖÖN UUTTA OSAAMISTA JA KILPAILUKYKYÄ

Hakemusnumero: 305328
Diaarinumero: EURA 2014/6660/09 02 01 01/2018/UML
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Kouvola Innovation Oy
Osatoteuttajat: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Alkamispäivämäärä 1.10.2018
Päättymispäivämäärä 31.8.2020

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoite on kehittää Kymenlaakson rakennussektorin yritysten liiketoimintaa ja alueen osaamista rakentamisen kiertotaloudessa. Hankkeessa kehitetään rakentamisen uudelleenkäyttöä konkreettisten pilottikohteiden ja esimerkkien avulla.

Kehittämistä tehdään systemaattisesti läpi koko ketjun tilaajasta toteutukseen. Asiassa hyödynnetään mm. Kiertotalouden osaajat yrityksille –hankkeessa tunnistettuja tarpeita rakentamisen kiertotalouden käytäntöjen ja menetelmien kehittämisessä.

Tunnistettujen tarpeiden kehittämiseksi tarvittavat pilotointimallit ovat yrityksille haastavia toteuttaa. Hanke mahdollistaa konkreettisissa esimerkkirakennusprojekteissa tehtävän kokeilun ja kiertotalouteen ja uudelleenkäyttöön liittyvien toimintamallien kehittämisen. Hankkeen rooli on fasilitoida piloteissa vaadittavaa yhteistyötä ja tuoda asiantuntija-apua. Pilottikohteita tulee olemaan erityyppisiä, ja osa kohteista (lähinnä asuinrakennusten korjaukseen / purkuun liittyviä)valitaan kohteiden hallinnoijien kanssa.

Hanke tuottaa uusia rakentamisen kiertotalouteen ja uudelleenkäyttöön liittyviä liiketoimintamalleja Kymenlaakson alueen toimijoille, erityisesti rakennus- ja purkualan yrityksille sekä niiden keskinäiselle että rakennuttajien kanssa toteutettavalle yhteistyölle.

Hankkeessa elinkeinoyhtiön (Kinno) rooli on toimia yritysrajapinnassa. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) rooli on toimia hankkeessa sekä rakennustekniikan asiantuntijana että koulutussektorin yhteistyön edistäjänä. Hankekoordinaatio on Kinnon vastuulla.

Hankkeen sisällöstä on keskusteltu hankkeen ideointiin liittyvien alueellisten yritysten kanssa ja sieltä on saatu tuki hankkeelle ja sen tarpeelle. Hanke tukee Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian (RIS3) Biotalous –kärjen teemoja kiertotalouteen sekä vähähiilisyyteen liittyvien uusien liiketoimintojen ja osaamiskeskittymien kehittämisessä.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Kouvola, Kotka, Miehikkälä, Virolahti, Pyhtää

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 192 700 €
2 Ostopalvelut 30 000 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 46 248 €
Kustannukset yhteensä 268 948 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 268 948 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 174 816 € (65 %)
2 Kuntien rahoitus 58 135 € (21,62 %)
3 Muu julkinen rahoitus 35 997 € (13,38 %)
4 Yksityinen rahoitus 0
Rahoitus yhteensä 268 948 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Projekti toteuttaa Kymenlaakson maakuntaohjelman toimintalinjaa 1 (liiketoimintaympäristö) edistämällä kiertotaloutta ja alan osaamisen kehittämistä. Lisäksi se tukee Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian (RIS3) toteuttamista. Projekti täyttää rakennerahasto-ohjelman yleiset valintakriteerit ja sai erityisten valintakriteerien mukaisessa vertailussa pisteitä 33,5 / 50.

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle REUSE - kiertotalousmalleilla rakentamisen uudelleenkäyttöön uutta osaamista ja kilpailukykyä -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 174 816 euroa, kuitenkin enintään 65 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.