Valtuusto 1 / 2018 07.05.2018
MERIALUESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN (VALTUUSTO 7.5.2018)

Maakuntahallitus 16.4.2018:

Merialuesuunnitelma on merialueiden käyttöä ohjaava yleispiirteinen ja oikeusvaikutukseton suunnitelma, jonka rannikon maakunnat laativat yhteistyössä vuoteen 2021 mennessä. Merialuesuunnitelman laatimiseen velvoittaa maankäyttö- ja rakennuslain muutos 482/2016, joka pohjaa merialuesuunnittelua koskevaan puitedirektiiviin 2014/89/EU. Suunnitelmien tulee olla valmiita 31.3.2021 mennessä. Merialuesuunnitelman suunnittelualue ulottuu rantaviivasta talousalueen ulkorajalle.

Merialuesuunnittelulla edistetään merialueen eri käyttömuotojen kestävää kehitystä ja sinistä kasvua, luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä meriympäristö hyvän tilan saavuttamista.

Suomessa tehdään kolme merialuesuunnitelmaa. Ahvenanmaa tekee oman suunnitelmansa. Suomenlahdelle tehdään yksi suunnitelma, jonka tekevät yhteistyössä Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot.

Suomen eri merialuesuunnitelmat on sovitettava yhteen. Suunnitelmien yhteensovittamista ohjaa kansallinen koordinaatioryhmä, jossa Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot ovat mukana. Lisäksi on palkattu kansallinen koordinaattori. Tavoitteena on edistää maakuntien välistä yhteistyötä ja hyödyntää synergiaetuja. Ympäristöministeriö vastaa merialuesuunnittelun yleisestä kehittämisestä ja ohjauksesta sekä yhteistyöstä naapurivaltioiden kanssa. Suomenlahden merialuesuunnitelman hyväksymisestä vastaavat

Uudenmaan ja Kymenlaakson maakuntien maakuntavaltuustot. Suunnitelman valmistelu ja käsittely tehdään yhtäaikaisesti molemmissa maakunnissa.

Lisätietoja suunniteluinsinööri Lotta Vuorinen, gsm 044 7170 533.

Esitys:
Maakuntahallitus päättää käynnistää Suomenlahden merialuesuunnitelman laadinnan yhdessä Uudenmaan liiton kanssa ja esittää maakuntavaltuustolle, että makuntavaltuusto merkitsee tiedoksi Suomenlahden merialuesuunnitelman laadinnan käynnistämisen.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------

Esitys Valtuusto

Merkitään tiedoksi.