Valtuusto 1 / 2018 07.05.2018
ARVIOINTIKERTOMUS 2017 (VALTUUSTO 7.5.2018)

Tarkastuslautakunta 22.3.2018:

Lautakunta valmistelee vuoden 2017 arviointikertomusta.

Esitys:
Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuoden 2017 arviointikertomus ja lähetetään se tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

------------------------

Hallitus 16.4.2018:

Esitys:
Merkitään tiedoksi arviointikertomus, joka on maakuntavaltuuston käsittelyssä 7.5.2018.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

------------------------

Liite

Esityslistan liitteenä tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017.

Arviointikertomus 2017.pdf (443kt)
Esitys Valtuusto

Merkitään arviointikertomus tiedoksi.